BOBforDegreeShow.jpeg

Croeso i arddangosfa ar-lein 2021 sy'n arddangos gwaith myfyrwyr BA Celfyddyd Gain a BA Celfyddydau Creadigol anrhydedd sengl a chyfun yn ogystal â myfyrwyr MA Celfyddyd Gain.

Mae ein myfyrwyr wedi bod yn hynod o amyneddgar a chydweithredol yn ystod y flwyddyn heriol hon. Trwy gydol y pandemig, rydym wedi gorfod newid rhwng addysgu wyneb yn wyneb, ar-lein, cymysg a hybrid wrth ymateb i gyfarwyddiadau'r llywodraeth. Mewn rhai achosion, golygodd hyn fod angen dyfeisgarwch, aml ddoniau a newid cyfeiriad yn eu gwaith wrth i stiwdios, gweithdai argraffau ac ystafelloedd tywyll orfod cau. Roedd modd i ni, fodd bynnag, gynnal sioe wyneb yn wyneb ar raddfa fach i'r rhai oedd eisiau cymryd rhan.

Hoffwn ddiolch i gydweithwyr amser-llawn a rhan-amser - academaidd, technegol, curadurol a gweinyddol - am eu gwaith caled a'u hymroddiad di-baid. Hoffwn ddiolch yn arbennig i Phil Garratt, Neil Holland a Karen Westendorf am lwyfannu ein harddangosfeydd wyneb yn wyneb ac ar-lein.

Gobeithio y bydd modd i chi rannu ein dolen i'r wefan yn ogystal â'n dilyn a'n hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dymunwn yn dda i'n holl raddedigion yn eu gyrfaoedd i'r dyfodol.

Pob dymuniad da, cadwch yn saff a chadwch mewn cysylltiad.

 

Robert Meyrick

Athro a Phennaeth yr Ysgol