top of page

Liz Hutchinson

MA Celfyddyd Gain / MA Fine Art

The Pond springs from a desire to change our relationship with the natural world. It invites you to put aside climate despair for a moment, and instead offers a contemplative space of sanctuary. By leaving aside the big picture, it offers the small astonishing ecosystem within a humble garden pond as a new lens through which to view the world. Ponds are the most common, widespread habitat for all plants and animals across the continents and islands of Earth, and they are far richer in species than rivers, streams and lakes. Over fifty percent of British ponds disappeared in the twentieth century.

Mae Y Pwll/The Pond yn deillio o’r awydd i newid ein perthynas â’r byd naturiol. Mae’n eich gwahodd i roi’ch digalondid am yr hinsawdd o’r neilltu am ennyd ac, yn ei le, yn cynnig noddfa fyfyriol. Drwy beidio ag edrych ar y darlun ehangach, cawn gyfle i edrych ar yr ecosystem fach ryfeddol sydd i’w gweld o fewn y pwll bach cyffredin yn yr ardd, a’i defnyddio fel lens newydd i weld y byd drwyddo. Pyllau yw’r cynefin mwyaf cyffredin ac ehangach ei wasgariad i holl blanhigion ac anifeiliaid ar draws cyfandiroedd ac ynysoedd y Ddaear, ac maent yn gyfoethocach o lawer o ran rhywogaethau nag afonydd, nentydd a llynnoedd.

Watch the video installations here: https://youtu.be/NHMaZCcs6ZU
https://youtu.be/7Lfyxrb_UAk
https://youtu.be/Apc6zNQcPOQ
https://youtu.be/kBLAUI5xA5s

bottom of page