top of page

Michelle den Heyer

BA Celfyddyd Gain / BA Fine Art

A picturesque subject matter looking into nature overtaking old architecture in the form of Victorian glasshouses. Their degradation and disrepair with plants and foliage covering the structures that have died with new growth entangled. My palette is one of pinks and greens with touches of cool and warm tones of contrasting colour, keeping the paint flat but aiming for a three-dimensional look with the perspective of a sense of being inside. We can envisage the memories these buildings hold, laughter, sadness, music, birds and butterflies flying around who have flown in for a visit in the hot glass house space. Gone is the sumptuous vegetation that once flourished there, no longer filling your senses with their delicate scents.

Pwnc darluniaidd yn edrych ar natur yn meddiannu hen bensaernïaeth ar ffurf tai gwydr Oes Fictoria. Eu diraddiad a’u dadfeiliad gyda phlanhigion a dail yn gorchuddio’r strwythurau sydd wedi marw gyda thyfiant newydd yn eu maglu. Lliwiau pinc a gwyrdd sydd ar fy maled gyda chyffyrddiadau o donau claear a chynnes o liw cyferbyniol, gan gadw’r paent yn wastad ond anelu at olwg tri dimensiwn gyda phersbectif o ymdeimlad o fod ar y tu mewn. Gallwn ddychmygu’r atgofion a ddelir yn yr adeiladau hyn, y chwerthin, tristwch, cerddoriaeth, adar a gloÿnnod byw’n hedfan i mewn i ymweld â gwres y tŷ gwydr. Diflannodd y llystyfiant moethus a ffynnai yma ar un adeg, nid yw bellach yn llenwi eich synhwyrau â phersawr cynnil.

bottom of page