top of page

Toonalook / Lle mae’r pysgod yn llifo . . . lle mae ‘na llawer o bysgod Gosodwaith, lithograff / installation, lithograph, 51.5 x 75cm

33 printiau / prints

Yn wreiddiol, Toonalook oedd enw pobl y Gunnai/Kŭrnai a’r ymsefydlwyr ar Paynesville, sef tref fechan ar gilddwr yn East Gippsland. Yn 1886 ailenwyd y dref gan deulu lleol, a bellach, enw ar stryd yn Paynesville yw’r gair Toonalook. Mewn amryw wefannau hanesyddol a thwristaidd cofnodwyd mai ystyr Toonalook yw man lle ceir llawer o bysgod, neu ddŵr hir a chul. Mae’r gwaith hwn yn cynrychioli man lle ceir llawer o bysgod ond hefyd yn cynrychioli’r pysgod yn diflannu o’r afonydd oherwydd i’r afonydd ddiraddio dros y ddwy ganrif ddiwethaf.

 

Paynesville, a small town situated on a backwater in East Gippsland, was originally known as Toonalook by both the Gunnai/Kŭrnai, and the settlers until 1886 when a local family renamed it. The word is now the name of a street in Paynesville. Toonalook is recorded in various historical and tourism websites as meaning the place of many fish or long narrow water. This work represents a place of many fish but also represents the fish disappearing from the rivers due to the degradation of rivers over the last two hundred years.

bottom of page