top of page

kanti / fy ngeiriau

Lithograff / lithograph, 51.5 x 75cm

Trwy osod geiriau unigol mewn brawddeg gall y geiriau gydymweithio â’i gilydd ac mae’n creu cyfle i archwilio gramadeg, ond yn aml wrth i eiriau ieithoedd brodorol gael eu casglu, roeddent yn cael eu cofnodi mewn rhestrau geiriau heb ramadeg na chyd-destun. Yn y gyfres hon, rhoddwyd y geiriau ynghyd i ffurfio brawddeg heb ramadeg. Gan fod eu hystyr yn aml ar goll nid yw’r geiriau bob amser yn cynrychioli’r ddelwedd yn uniongyrchol, ac mae hyn yn caniatáu i’r gwyliwr symud y tu hwnt i adnabod y ddelwedd yn unig ac i ddysgu ffordd newydd o weld a chyfieithu.

 

Placing individual words in a sentence allows the words to interact with each other and provides an opportunity to explore grammar, but often when the words of Aboriginal languages were collected they were recorded in word lists without grammar or context. Within this series, the words are placed together to form a sentence without grammar. As the meaning of the words is often lost the words do not always directly represent the image visualised, allowing the viewer to move beyond just recognising the image and to learn a new way of viewing and translating

bottom of page